Tin tức
BackQuay lại

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua Lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại nhóm Công ty Hàn Việt

Bản tin NSI
02/10/2023

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) xin thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua Lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại nhóm Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt, Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng như sau:

  1. Lô cổ phần và nợ phải thu bán đấu giá: 01 lô, trong đó:

a) Lô cổ phần chào bán:

  • C phn ti CTCP Tp đoàn Gang thép Hàn Việt: 1.073.893 cổ phần tương ứng tỷ lệ 51,14% vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần).
  • Cổ phần tại CTCP Thép và VLXD: 5.184.100 cổ phần tương ứng tỷ lệ 51,84% vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

b) Khoản Nợ phải thu chào bán tại ngày 31/12/2022 (Theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2022 ký giữa DATC và doanh nghiệp):

  • Giá trị khoản nợ phải thu tại CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 462.726.364.889 đồng (Trong đó nợ gốc: 211.306.751.267 đồng và nợ lãi: 251.419.613.622 đồng)
  • Giá trị khoản nợ phải thu tại CTCP Thép và Vật liệu Xây dựng: 389.715.395.415 đồng (Trong đó nợ gốc: 196.838.204.610 đồng và nợ lãi: 192.877.190.805 đồng)
  1. Giá khởi điểm bán lô cổ phần kèm nợ phải thu: 457.848.054.500 đồng/ lô cổ phần kèm nợ phải thu.
  2. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Quy chế Quy chế chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu tại Nhóm Công ty Hàn Việt thông qua hình thức bán đấu giá công khai kèm theo Quyết định số 51/2023/QĐ-TGĐ ngày 15/09/2023, NSI sẽ không tổ chức phiên bán đấu giá vào ngày 10/10/2023 như đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

 

 

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top