Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại 09 mã cổ phiếu khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Thông báo loại 09 mã cổ phiếu khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại 09 mã cổ phiếu ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

1

ABS

CTCP DV Nông nghiệp Bình Thuận

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

2

EVG

CTCP Tập đoàn Everland

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

3

HBC

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

4

HPX

CTCP Đầu tư Hải Phát

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

5

IBC

CTCP Đầu tư Apax Holdings

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

6

LDG

CTCP Đầu tư LDG

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

7

TTB

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

8

TVB

CTCP Chứng khoán Trí Việt

12/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

9

VJC

CTCP Hàng không VIETJET

12/04/2023

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm

 Trân trọng thông báo đến Quý khách

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top