Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại mã chứng khoán AMV, C69, MBG khỏi danh mục cho vay Ký quỹ tại NSI

Thông báo loại 3 mã chứng khoán AMV, C69, MBG khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại các mã chứng khoán sau ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

  1.  

AMV

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

05/04/2024

Mã CK thuộc diện bị cảnh báo

  1.  

C69

CTCP Xây dựng 1369

09/04/2024

Mã CK thuộc diện bị cảnh báo

  1.  

MBG

Công ty CP Tập đoàn MBG

05/04/2024

LNST 2023 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là số âm

 

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top