Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại mã chứng khoán DRH khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại mã chứng khoán DRH ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

  1.  

DRH

Công ty CP DRH Holdings

31/08/2023

LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm

 

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Powered by Froala Editor

top