Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại mã chứng khoán MST khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Thông báo loại mã chứng khoán MST khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại mã chứng khoán MST ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

1

MST

Công ty CP Đầu tư MST

14/04/2023

Công ty chậm công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

 Trân trọng thông báo đến Quý khách.

Powered by Froala Editor

top