Tin tức
BackQuay lại

Thông báo Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Bản tin NSI
24/03/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu như sau:

-  Tên Người Sở Hữu Trái phiếu: Hoàng Hưng

Số CMND: 038054000165         ngày cấp 04/08/2015         nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

-  Thông tin Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu bị mất như sau:

       Mã người sở hữu trái phiếu: SAM-BOND 2020- 00053

       Số giấy chứng nhận: B1.24.08.054

       Số lượng trái phiếu sở hữu:20 Trái phiếu

Sau thời hạn 20 Ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện gì liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị mất nêu trên, NSI sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy Chứng nhận Quyền Sở Hữu Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái phiếu Hoàng Hưng theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Môi giới và Dịch vụ khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

Điện thoại: 024.3944 5474   

Trân trọng thông báo!    

File đính kèm:

NSI_ThongBao_MatGiayChungNhanSoHuuTP.pdf

 

top