Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại mã chứng khoán AAV khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại mã chứng khoán AAV ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

  1.  

AAV

Công ty CP AAV Group

07/09/2023

LNST 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét là số âm

 

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top