Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại mã chứng khoán NVB khỏi danh mục cho vay Ký quỹ tại NSI

Thông báo loại mã chứng khoán NVB khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại mã chứng khoán sau ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

  1.  

NVB

Ngân hàng TMCP Quốc dân

11/4/2024

Mã CK thuộc diện bị cảnh báo và LNST trên BCTC hợp nhất 2023 được kiểm toán là số âm

 

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top