Khách hàng cá nhân

Lưu ký chứng khoán

Với đội ngũ chuyên viên có trình độ cao và chuyên nghiệp cùng với hệ thống công nghệ hiện đại nên việc xử lý nghiệp vụ Lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, thực hiện quyền cho nhà đầu tư tại NSI được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. 

Các dịch vụ lưu ký tại NSI gồm có:

   - Dịch vụ  lưu ký chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán,…

  - Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

  - Đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán.

  - Các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

top