Tin tức
BackQuay lại

Thông báo loại mã chứng khoán BCC khỏi danh mục cho vay Ký quỹ tại NSI

Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) trân trọng thông báo loại mã chứng khoán BCC ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại NSI. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Mã CK

Tên Công ty

Ngày loại khỏi DM cho vay và DM tính TSĐB

Lý do theo thông báo của Sở Giao dịch

  1.  

BCC

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

24/08/2023

LNST của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 trên BCTC hợp nhất kiểm toán soát xét là số âm


 Trân trọng thông báo đến Quý khách.

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top