Hỗ trợ

Hướng dẫn nộp tiền qua tk định danh

CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) đã liên kết thành công để hạch toán tiền tự động với các giao dịch nộp tiền vào ngân hàng BIDV.

Hướng dẫn nộp tiền qua tài khoản định danh:

1. Khách hàng sử dụng App BIDV:

Bước 1: Đăng nhập vào App BIDV

Bước 2: Chọn phần Dịch vụ Chứng khoán

Bước 3: Chọn Nộp tiền Chứng khoán

Bước 4: Tìm và Chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

 

Bước 5:  Điền mã khách hàng và số tiền

Lưu ý:         Mã khách hàng: 963028 + 028Cxxxxxx

                    Viết hoa chữ “ C “ trong mã khách hàng

Ví dụ: 

khách hàng Nguyễn Văn A có mã khách hàng là 963028028C123456

Bước 6: 

Khách hàng kiểm tra lại mã số khách hàng, tên chủ tài khoản chứng khoán muốn nộp tiền. Sau đó thực hiện xác nhận và thực hiện nốt các bước của giao dịch.

 

 

2. Khách hàng chuyển tiền liên ngân hàng:

Khách hàng sẽ chọn phần chuyển tiền thông thường:

Đơn vị thụ hưởng  : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Tài khoản số         : 2681.0000.430130

Tại                        : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thái Hà

Nội dung              : nop tien vào tk chung khoan cua “tên chủ TK chứng khoán” so 028Cxxxxxx

Ví dụ: khách hàng Nguyễn Văn A muốn nộp tiền vào tk chứng khoán tại NSI nội dung chuyển tiền sẽ là "nop tien vao tk chung khoan cua Nguyen Van A so 028C123456"

Powered by Froala Editor

top