Hỗ trợ

Tài khoản nhà đầu tư chuyển tiền

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng trong giao dịch chứng khoán, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo hai tài khoản giao dịch qua hệ thống ngân hàng để khách hàng chuyển khoản như sau:

Chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV:

Đơn vị thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia 

Tài khoản số         : 2680430130

Tại                        : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Hà 

Nội dung              : Chuyển tiền vào TK028C…… của …….

Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Công thương ICB: 

Đơn vị thụ hưởng   : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia 

Tài khoản số           : 1410.0000.0539

Tại                         : Ngân hàng Công thương Chi nhánh Chương Dương 

Nội dung               : Chuyển tiền vào TK028C…… của …….

Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Việt Á:

Đơn vị thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia 

Tài khoản số         : 66888866

Tại                        : Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Hà Đông 

Nội dung              : Chuyển tiền vào TK028C…… của …….

Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Ngoại ThươngViệt Nam (VCB):

Đơn vị thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia 

Tài khoản số         : 0021.0021.94836

Tại                        : Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 

Nội dung              : Chuyển tiền vào TK028C…… của …….

Powered by Froala Editor

top