Hỗ trợ

Ứng trước tiền bán như thế nào?

Với dịch vụ Ứng trước, nhà đầu tư có thể sử dụng được tiền bán chứng khoán ngay khi có kết quả khớp lệnh giao dịch, mà không cần phải đợi đến ngày T+3, giúp tối đa hóa việc sử dụng nguồn vốn. 

Ngay sau khi khớp lệnh, sức mua của tài khoản sẽ nổi ngay với Ứng trước tự động. Nếu muốn ứng trước để rút tiền về tài khoản, quý khách thao tác tại web giao dịch etrade.nsi.vn hoặc app NSI Mobile

Xem thêm hướng dẫn Giao dịch trực tuyến tại Đây

Powered by Froala Editor

top