Tin tức
BackQuay lại

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật do Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng sở hữu

Bản tin NSI
24/06/2024

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC SỞ HỮU CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tên  Tổ chức sở hữu cổ phần:

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng

2. Trụ sở chính:

Số 102 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại:

(84-24) 3832 5377     Fax: (84-24) 3832 7710

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CÓ CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật

2. Địa chỉ:

Số 08 đường Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

3. Điện thoại:

0243 7824190              Fax: 0243 7824189

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

Dịch vụ nổ mìn, kinh doanh các mặt hàng Công ty sản xuất …

5. Vốn điều lệ thực góp:

38.800.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng)

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

1.340.000 cổ phần (Một triệu ba trăm bốn mươi nghìn cổ phần)

7. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

8. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm:

15.900 đồng/cổ phần (Mười lăm nghìn chín trăm đồng/cổ phần)

10. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)

11. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.

12. Thời gian, Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h00 ngày 24/06/2024 đến 15h30 ngày 19/07/2024 tại các Đại lý đấu giá quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.

13. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: 

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 24 tháng 07 năm 2024 tại các Đại lý đấu giá nơi làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Số 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Thời gian: 09h00 ngày 26 tháng 07 năm 2024

15. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Từ ngày 26/07/2024 đến ngày 01/08/2024 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 26/07/2024 đến ngày 01/08/2024 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm, website của các Đại lý đấu giá, và các website: nsi.com.vn; gaet.com.vn; hnx.vn

File đính kèm:

Thông báo Bán đấu giá - GAET.pdf

GAET - Hồ sơ CBTT.rar

Powered by Froala Editor

Nguồn: NSI
top