Hỗ trợ

Làm thế nào để chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán?

Để chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại NSI, quý khách có thể chuyển tiền qua các phương thức sau:

1. Chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng

Quý khách có thể nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại NSI qua hệ thống chuyển khoản của các ngân hàng. Chi tiết xem tại Đây

2. Chuyển tiền qua tài khoản định danh ngân hàng BIDV

NSI đã liên kết thành công để hạch toán tiền tự động với các giao dịch nộp tiền vào ngân hàng BIDV. Chi tiết hướng dẫn giao dịch tại xem tại Đây 

3. Chuyển tiền qua hệ thống Viettel Money

Viettel money hỗ trợ nộp/rút tiền từ tài khoản chứng khoán dễ dàng. Chi tiết xem tại Đây 

Powered by Froala Editor

top